Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Άσκηση στο επικοινωνιακό πλαίσιο της Επιστολής

Επιστολή 

11 Περιβαλλοντικών οργανώσεων


Έντεκα περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα στις οποίες και η Greenpeace, συνυπογράφουν επιστολή προς τον κ. Γ. Π., με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.    


Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα:....................................................................................

......................................................................................

..............................................................................................


Ερωτήσεις  

1.     Ποια χαρακτηριστικά της επίσημης επιστολής που απευθύνεται σε ένα αρμόδιο εκπρόσωπο μιας δημόσιας αρχής εντοπίζετε στο πιο πάνω κείμενο; 

-  Να υπογραμμίσετε τα σημεία όπου οι γράφοντες απευθύνονται στο δέκτη της επιστολής. 

- Να παρατηρήσετε τα στοιχεία επικοινωνιακού λόγου στον πρόλογο (αναφορά στον πομπό, το δέκτη, το σκοπό, το επικοινωνιακό πλαίσιο)  

2.     Ποιος είναι ο σκοπός της επιστολής αυτής προς τον Υπουργό, σύμφωνα με τα λεγόμενα των επιστολογράφων; Παρατηρήστε την αναφορά στο σκοπό αυτό στον πρόλογο και τον τρόπο με τον οποίο επανέρχεται στον επίλογο της επιστολής.  

3. Τι επιδιώκεται, κατά την άποψή σας, με τη δημοσιοποίηση της επιστολής αυτής στον τύπο, με τη μορφή της «Ανοικτής επιστολής στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»; 

4. Ποια σχέση βλέπετε ανάμεσα στο σκοπό αυτό και: (α) το περιεχόμενο της επιστολής, (β) το ύφος της επιστολογράφου.  

5.  Να συντάξετε μια επιστολή 150-200 λέξεων, στην οποία να απαντάτε, εκ μέρους του Υπουργού, στο αίτημα των επιστολογράφων. Προσέξτε το επικοινωνιακό πλαίσιο που οφείλετε να χρησιμοποιήσετε.Θεωρία για το επικοινωνιακό πλαίσιο της επιστολής 

μπορείτε να διαβάσετε στην ακόλουθη διεύθυνση .«Τε…λειωμένα λόγια» του Μ. Κουντούρη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου